Detail akce | Slavnostní křest knihy OTISKY ČASU - báňská činnost ve Středočeském kraji

Slavnostní křest knihy OTISKY ČASU - báňská činnost ve Středočeském kraji

otisky_casu.jpg
28. 1. 2008 Praha - Informační centrum Středočeského kraje  
Představení nové publikace vydané Středočeským krajem, na jejímž vzniku se podílel kolektiv autorů z řad pracovníků středočeských muzeí.

V Informačním centru Středočeského kraje (Husova 19, Praha 1) byla v pondělí 28. ledna 2008 za účasti hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla a radní Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče Jiřiny Pospíšilové slavnostně pokřtěna nová publikace vydaná Středočeským krajem Otisky času - báňská činnost ve Středočeském kraji. U zrodu knihy stál kolektiv autorů z řad pracovníků muzeí zřizovaných Středočeským krajem, v čele s ředitelem Hornického muzea Příbram Josefem Velflem.

Kniha pojednává o historii těžby a zpracování rudních, nerudních i užitkových surovin na území středních Čech a zároveň je pozvánkou do muzeí představujících montánní činnost ve svých expozicích, jakož i do celého Středočeského kraje.

Na území Středočeského kraje se vyskytují četná ložiska užitkových surovin, rud, nerud i přírodních hořlavých usazených hornin od pradávna. Již od pravěku se člověk snažil využívat tyto zdroje k získávání surovin a k následné výrobě pracovních předmětů, v pozdější době i ke zhotovování uměleckých výrobků, šperků, zbraní a dalších produktů, které se staly základem obchodu se širším okolím. V uváděné činnosti měly dominantní místo rudy, z nichž se lidé postupem času naučili tavit kovy. A právě kovy posléze daly základní rys i celým epochám historického vývoje lidstva. Výraznou úlohu přitom sehrály zejména rudy drahých kovů, z nichž bylo možné získávat zlato a stříbro a následně razit mince. Ty byly základem moci a hospodářského rozvoje, což se v plné míře projevilo i na území středních Čech.

Středočeský kraj je v tomto ohledu výjimečný, neboť na jeho poměrně malé ploše se nacházelo a těžilo značné množství rud. Kutná Hora představovala největší ložisko stříbra v době svého vrcholného rozmachu ve středověku, jiná ložiska, zejména Příbram - Březové Hory, patřila k nejdůležitějším zdrojům stříbra, olova a dalších rud až do nedávné doby. Nesmazatelnou úlohu v montánní činnosti sehrála též ložiska zlata v okolí Jílového, kladenské a rakovnické uhlí, místní ocelářská tradice, barrandienské železné rudy a vápenec, těžba a zpracování dalších nerudních surovin na Rakovnicku, Berounsku i jinde v srdci Čech.

Knihu můžete zakoupit v Hornickém muzeu Příbram

 

Fotogalerie

krest02.jpg
krest03.jpg
krest04.jpg
krest05.jpg
krest01.jpg