Detail akce | Sedlčansko ve fotografiích Čeňka Habarta

Sedlčansko ve fotografiích Čeňka Habarta

foto.jpg
1. 4. 2016 – 30. 10. 2016 Skanzen Vysoký Chlumec  
Výstava představuje fotografie Čeňka Habarta z let 1893–1902, které pořídil hlavně na Sedlčansku a dále v okolí Sedlce Prčice.

Čeněk Habart patří mezi významné tvůrce národopisné dokumentace lidového stavitelství. Jeho snímky vznikající v první polovině 90. let 19. století, v přípravném období k Národopisné výstavě českoslovanské, dokumentují v tomto období nejen lidové stavby a tradiční zástavbu vesnice, ale též způsob života na venkově a jeho tehdejší obyvatele. Fotografie jsou pro poznání vesnice v jihozápadní části středních Čech – na území středního Povltaví (v rámci okresu Příbram) nepostradatelné, neboť mnohé objekty byly v průběhu 20. století zbořeny nebo výrazně přestavěny. Značná část objektů, zachycených Čeňkem Habartem v letech 1893–1902, také mnohde dokládá starší vývojové fáze dané stavby.

Výběr snímků z rozsáhlé Habartovy fotografické dokumentace uložené v Městském muzeu Sedlčany je zaměřen na region Sedlčanska, dále Sedlce-Prčice a částečně též Podblanicka.  Výstava nebude reprezentovat jen lidové stavitelství sledované oblasti, ale přináší i záběry na zámky, tvrze, sakrální stavby a případně též technické památky. Jejím cílem je představit návštěvníkům obraz a život zejména na Sedlčansku ke konci 19. století.

Výstava je pořádána v rámci běžných prohlídek – platí standardní vstupné a otevírací doba.