Detail akce | Sedlčansko na akvarelech Jana Burdy

Sedlčansko na akvarelech Jana Burdy

1.jpg
5. 6. 2017 – 29. 10. 2017 Skanzen Vysoký Chlumec  vhodné pro školy
Panelová výstava představující kresebnou dokumentaci lidové architektury a krajiny na Sedlčansku.

Jan Burda (1890–1970), rodák z Nechvalic, působil profesně jako učitel na obecné škole v Úklidu u Nedrahovic. Vedle toho se věnoval dokumentační kresbě a v tomto směru vytvořil zejména v 50. letech 20. století několik desítek akvarelů. Na nich znázornil vesnickou zástavbu, přírodní památky a krajinu z mnoha lokalit Sedlčanska.  

Jan Burda se ve své tvorbě zaměřoval na kresby objektů lidové architektury. Zdokumentoval řadu roubených staveb (obytných i hospodářských) ještě před jejich přestavbou nebo zánikem. Burdovy akvarely jsou hodnotné tím, že velmi přesně zachycují konkrétní stavební prvky jednotlivých objektů, včetně detailů (pečlivé vykreslení profilovaných dřevěných sloupků a zdobených prken bedněných pavlačí u špýcharů nebo slaměných střešních krytin).

Vedle lidové architektury věnoval Burda pozornost též přírodním památkám, konkrétně památným stromům. V tomto směru vyniká především malba Husovy lípy v Úklidu u Nedrahovic. Některé Burdovy akvarely zachycují krajinu a lidové stavby z vesnic kolem Vltavy ještě před jejich zatopením v důsledku výstavby Slapské a Orlické přehrady.

Scénář výstavy: PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D.

Grafické zpracování: Ing. Jaromír Kabíček

Výstava je přístupná v rámci běžných prohlídek:  platí standardní vstupné otevírací doba.

 

Fotogalerie

2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg