Detail akce | Rudní žíly

Rudní žíly

Rudní žíla s dyskrazitem, š.č. 21, žíla H14F3, 7. patro
30. 1. 2013 – 31. 12. 2013 Březové Hory – Ševčinský důl, budova mineralogických sbírek  vhodné pro děti a školy
Výstava o rudních minerálech v žilovinách příbramského uranového a březohorského revíru.

Možnost pozorovat rudní minerály přímo v žilách je na Příbramsku vzhledem k ukončení těžby v rudných a uranových dolech již dlouho minulostí. Velká část mineralogických vzorků vystavených ve sbírkách Hornického muzea Příbram nemůže zcela nahradit tuto zkušenost, zvláště kvůli tomu, že vzorky tohoto typu jsou upraveny tak, aby vynikly jednotlivé minerály na úkor celkového obrazu rudní výplně. Proto byla připravena výstavka prezentující právě tento typ ukázek žilovin s rudní mineralizací zvláště z příbramského uranového revíru a také vybrané ukázky žilovin z březohorského rudního revíru. Vzorky pocházejí ze soukromých sbírek a ze sbírek Hornického muzea Příbram.

Mgr. Pavel Škácha

 

Fotogalerie

Zobrazení rudní žíly s galenitem z březohorských dolů