Detail akce | Propagace turistické destinace Příbramsko

Propagace turistické destinace Příbramsko

rop.jpg
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015  
Hornické muzeum Příbram je partnerem projektu prezentace Příbramska realizovaném formou účasti na veletrzích cestovního ruchu a dalších propagačních akcích pomocí dotace z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy.

V září 2010 byla schválena žádost města Příbram o dotaci na akci „Propagace turistické destinace Příbramsko“ z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy.

Hlavním cílem projektového záměru je další zvýšení podílu cestovního ruchu jako prorůstové ekonomické aktivity ve městě Příbram a Svazku obcí Podbrdského regionu (destinace Příbramsko) a tím i Středočeském kraji. Opakovaná a intenzivní prezentace turistické destinace Příbramsko bude realizovaná formou účasti na veletrzích cestovního ruchu a dalších propagačních akcích a to jak v České republice, tak i v zahraničí, s cílem oslovit preferované cílové skupiny prostřednictvím touroperátorů a incomingových cestovních kanceláří. Veletrhy a propagační akce v ČR i v zahraničí jsou vytipovány jako vhodný distribuční kanál vzhledem k vysoké efektivitě osobního přístupu při jednáních, možnosti interaktivně prezentovat svou destinaci a operativně reagovat na potřeby a poptávku cílové skupiny, např. inovovanou nabídkou.

Veletrhy a akce, kterých se projekt týká:

  • Regiontour Brno ČR: 01/2011
  • Holiday World Praha ČR: 02/2011
  • Freiberg Německo: 06/2011
  • Tour Salon Poznaň Polsko: 11/2011
  • Regiontour Brno ČR: 01/2012
  • Holiday World Praha ČR: 02/2012

 

Název dotačního programu: Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy.

Celkový rozpočet projektu: 2,36 mil. Kč,
                                            z toho: způsobilé výdaje: 2,35 mil. Kč
                                            nezpůsobilé výdaje: 0,01 mil. Kč.

Výše dotace: 1,88 mil. Kč
Příspěvek z rozpočtu města Příbram: 0,48 mil. Kč
Doba realizace projektu: 07/2010 – 03/2012.