Detail akce | Příbramské baryty

Příbramské baryty

IMG_1179.jpg
30. 1. 2015 – 31. 12. 2015 Březové Hory – Ševčinský důl, budova mineralogických sbírek  vhodné pro školy
Výstava jednoho ze sběratelsky nejatraktivnějších minerálů příbramských rudních dolů. K vidění jsou vzorky barytu (estetických krystalových tvarů různých barev), jak ze sbírky Hornického muzea Příbram, tak i ze soukromých sbírek.

Baryt patří mezi sběratelsky nejatraktivnější minerály příbramských rudních dolů. Chemicky je baryt síran barya – BaSO4 a ve světě je často těžen jako hlavní ruda barya.  V Příbrami akumulace barytu sice nedosahovaly ekonomického významu, nicméně jeho estetických krystalových tvarů různých barev si všimli horníci minimálně již v 19. století. Díky tomu se ve sbírkách Hornického muzea Příbram zachovalo nepřeberné množství vzorků barytu většinou z březohorských rudních žil, poměrně málo vzorků oproti tomu poskytly rudní a uranové žíly v uran – polymetalickém revíru Příbram a na ložisku Vrančice. Na výstavce budou k vidění vzorky barytu jak ze sbírky Hornického muzea Příbram, tak i ze soukromých sbírek.

Autor scénáře: Mgr. Pavel Škácha

Výstavka je pořádána v rámci běžných prohlídek – platí standardní vstupné a otevírací doba.