Detail akce | Pošta za Velké války – Píšu Vám z fronty…

Pošta za Velké války – Píšu Vám z fronty…

posta.jpg
1. 4. 2016 – 30. 9. 2016 Památník Vojna Lešetice  vhodné pro školy
Výstava představuje vojenskou i civilní část rakousko-uherské poštovní správy během první světové války se zaměřením na Příbramsko. Byla to totiž pošta, která umožnila miliónům vojáků na frontě kontakt se svými blízkými v zázemí.

Dlouhodobě odloučeni od svých rodin a přátel tak měli možnost komunikovat prostřednictvím dopisů, dopisnic i telegramů a udržovat naději na brzké setkání a šťastný návrat domů. Se svými blízkými si dopisovali také vojáci z Příbramska, kterých musely do rakousko-uherské armády narukovat tisíce.

Jedinečná úloha rakousko-uherské pošty při zprostředkování písemného styku bude prezentována pomocí bohatého obrazového materiálu, který zahrnuje fotografickou dokumentaci poštovního provozu a jeho zaměstnanců, ukázky dobové korespondence včetně známek a otisků razítek, dále také různé podoby válečné propagandy a cenzury. Nechybí ani příklady písemného styku válečných zajatců a zraněných vojáků, stejně tak jako tehdy ještě ojedinělé případy leteckých zásilek. To vše je prezentováno na pozadí složitého úředního aparátu rakousko-uherské pošty, jehož fungování záviselo nejen na množství vyhlášek, směrnic a oběžníků, ale především na desítkách tisíc obětavých poštovních zaměstnanců, z nichž se mnozí konce války nedožili.

Výstava vznikla v rámci projektu Velká válka 1914-2014, který zahrnuje cyklus výstav a doprovodných akcí
ke stému výročí vypuknutí první světové války.

Scénář poštovně-historické části: Jan Kramář, Tomáš Kavka, Martin Jahoda
Scénář filatelistické části: Lubor Kunc, Jaroslav Mašek, Miroslav Janota, Miroslav Vostatek
Grafické řešení výstavy: Jindřich Hoch, Sandstudios

 

Fotogalerie

Pohlednice odeslaná z námořního úřadu polní pošty v Pule do Příbrami 26. ledna 1916. (zdroj: MITÁČEK, Jiří a Radim DUFEK. Velká válka 1914-1918.)
Dopisnice polní pošty poslaná do Příbrami 23. 9. 1915 s vyobrazením generálporučíka arcivévody Evžena Habsburského. (zdroj: MITÁČEK, Jiří a Radim DUFEK. Velká válka 1914-1918.)
Dopisnice polní pošty s vyobrazením panovníků ústředních mocností, německého císaře Viléma II., bulharského cara Ferdinanda I., tureckého sultána Mehmeda V. a rakousko-uherského císaře Karla I., poslaná z pole roku 1917. (zdroj: MITÁČEK, Jiří a Radim DUFE
Razítko „Von der Armee im Felde“ (zdroj: MITÁČEK, Jiří a Radim DUFEK. Velká válka 1914-1918.)