Detail akce | Poslední Germáni v Čechách

Poslední Germáni v Čechách

germani.jpg
2. 8. 2005 – 30. 12. 2005 Březové Hory - výstavní sál cáchovny dolu Vojtěch  
Archeologická výstava přibližující období stěhování národů, zvané také „věk barbarů“; výstava seznamuje s nejnovějšími výsledky výzkumu na poli archeologie posledních Germánů a prvních Slovanů v Čechách během 6. století n.l.

Území Čech bylo během předchozí doby římské a následně v době stěhování národů osídleno různými germánskými kmeny, především Markomany a Durynky a snad i malými skupinami Langobardů a Sasů. Tato etnika po sobě zanechala bezpočet terénních památek zejména v podobě pozůstatků nížinných osad či žárových a kostrových pohřebišť. Úrodné oblasti České kotliny Germáni znamenitě využili v zemědělství, obchodu a řemeslech. Dokonale ovládali zbraně a vojenskou taktiku. Vlastnictví půdy a pokročilý stupeň rozvoje diferencované společnosti v čele s králi a dalšími členy nobility vytvořili zárodky raných barbarských říší. Události, odehrávající se převážně v jejich západním sousedství, je nakonec donutily území Čech opustit.

Markomani se v průběhu 5. století zřejmě podíleli na vzniku Bavorů (Bajuvarů) v sousedním Bavorsku. Durynkové, kteří po roce 480 území Čech obsadili, museli po porážce s Franky roku 531 tento prostor postupně vyklidit. Langobardi pronikli v roce 568 do severní části Apeninského poloostrova, kde spoluvytvářeli dějiny italského raného středověku. Přesto území Čech nebylo zcela vylidněno. Zbytky domorodých osadníků nakonec splynuly s novými slovanskými kolonisty.

Současné bádání o příchodu Slovanů na naše území dospělo, na rozdíl od dřívějších předpokladů, k názoru, že se odehrával ve dvou hlavních vlnách. První přistěhovalecká vlna pocházející z rozsáhlého teritoria mezi řekami Vislou, Bugem a horním Dněprem dorazila na Moravu v poslední třetině 6. století (po roce 568) a pokračovala tzv. trstenickou stezkou podél řeky Svitavy do Polabí a nitra Čech. Druhá mladší vlna Slovanů, výrazně ovlivněná pestrou směsicí kmenů, jež se formovala ve středním Podunají a v Karpatské kotlině, přišla na Moravu a do Čech v první polovině 7. století. Další vývoj pak směřoval ke vzniku první slovanské říše pod vedením Sámovým.

Autor výstavy: Mgr. Rastislav Korený

 

Fotogalerie

germani-keramika.jpg
germani-spona.jpg
germani-zbrane.jpg
germani-sal.jpg