Detail akce | Odhalení pamětní desky

Odhalení pamětní desky

pamdeska.jpg
21. 4. 2011 Bohutín  
K 700. výročí nejstarší písemné zmínky o báňské činnosti na Příbramsku.

V roce 2011 si odborná i laická veřejnost připomíná 700. výročí existence prvního písemného dokladu o montánním podnikání na Příbramsku. Toto jubileum se váže k listině z 21. dubna 1311, dle níž měšťan Konrád z Příbrami se svými syny postoupil zdejší huť pražskému biskupovi Janu IV. z Dražic.

Hlavním nositelem a garantem celoročních oslav je firma Kovohutě Příbram, nástupnická a. s. Stranou nezůstává ani Hornické muzeum Příbram. Dne 21. 4. 2011 se ředitel muzea Josef Velfl s dalšími pracovníky zúčastnil odhalení pamětní desky v místech pravděpodobně nejstarší huti ze 14. století, situované v povodí Pilského potoka v Brdech poblíž hájovny U Prokopa nedaleko Bohutína. Josef Velfl se spolupodílel na návrhu textu této pamětní desky, přednesl příspěvek pojednávající o nejstarších hmotných dokladech báňské činnosti a spolu s generálním ředitelem Kovohutí Příbram Jiřím Dostálem, perkmistrem Cechu příbramských horníků a hutníků Miroslavem Šťastným a cechmistrem Cechu příbramských hutníků - olovářů Zdeňkem Kunickým tuto pamětní desku odhalil. Odbornou konzultací se rovněž podílel na vzniku publikace o historii hutnictví na Příbramsku autorů Zdeňka Kunického a Karla Wurma.

Při příležitosti vzpomínaného 700. výročí byla obnovena část expozice Hornického muzea Příbram umístěná v cáchovně Ševčinského dolu na Březových Horách, přibližující nejstarší dějiny hornictví na Příbramsku. V rámci oslav jubilea Hornické muzeum Příbram též přivítalo dne 5. 5. 2011 účastníky Mezinárodní konference olovářů GDMB - ředitele nejvýznamnějších olovářských hutí Evropy.

Kovohutě Příbram

 

Fotogalerie

pamdeska35.jpg
pamdeska37.jpg
pamdeska32.jpg
pamdeska41.jpg
pamdeska30.jpg
pamdeska26.jpg
listina_1311.jpg
olovari.jpg