Detail akce | Od Vltavy k Dunaji. Česko-bavorská část svatojakubské poutní cesty

Od Vltavy k Dunaji. Česko-bavorská část svatojakubské poutní cesty

Jakobus_TaufsteinEschlkam_GeraldRichter na web.jpg
19. 5. 2017 – 30. 9. 2017 Březové Hory – důl Vojtěch  vhodné pro školy
Výstava fotografií představuje česko-východobavorskou část svatojakubské poutní cesty na trase z Prahy do Řezna, kde Příbram spolu s poutním chrámem na Svaté Hoře patřily k významným kulturně-historickým a duchovním zastávkám. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 18. 5. od 17 hodin.

Výstava byla koncipována Katolickým centrem pro vzdělávání dospělých (Katholishe Erwachsenenbildung, KEB) k příležitosti oslav Dne německých katolíků, konaných v Řezně v roce 2014. Biskup Dr. Rudolf Voderholzer výstavu tehdy otevřel slovy: „Mým přáním je, aby evropské poutní stezky staly tepnami nové, sjednocené a mírumilovné Evropy. Dotýká se mě, že na cestách, kterými se po válce ubíraly davy uprchlíků a kde před 25 lety lidé strhli železnou oponu, dnes putují němečtí a čeští svatojakubští poutníci společně.“

Více než 40 fotografií vzniklo během putování KEB po svatojakubské cestě v Čechách a ve východním Bavorsku. Dýchá z nich radost, vždyť některé etapy svatojakubské cesty procházejí domovinou fotografů. Autory snímků jsou Michael Jaumann, Gerald Richter a Gregor Tautz. Představují poutníky v rozmanitých krajinných scenériích, dokumentují staré mlýny, typické kostelíky a chrámy, liduprázdná údolí, jarní louky i kvetoucí zahrady. Jiné výjevy zachycují meditativní rozměr jakubské poutě KEB, jež úzce souvisí s dějinnými a kulturněhistorickými složkami putování. A tak výstava odráží pestrou směs prožitků z přírody, pospolitosti, kultury a duchovního obrození, které jsou pro toulky členů KEB tak charakteristické.

Výstava bude doplněna o ukázku cenných exponátů z oblasti poutního zboží ze sbírky Hornického muzea Příbram.


Ve středověku propojovala poutní svatojakubská cesta celou dnešní Evropu. Po několik desetiletí poutníci překonávali hranice a zjistili, že je možné žít mírumilovně.

V roce 2004 byla na základě iniciativy dr. Hanse Kollingera a Francké společnosti svatého Jakuba označena bavorská Svatojakubská cesta, poté byla vyznačena také cesta svatého Jakuba z Prahy na hranice. Na české straně se v této záležitosti angažuje občanská iniciativa ULTREIA. V řezeňské diecézi od roku 2008 nabízí Katolické centrum pro vzdělávání dospělých (KEB) doprovázené poutě s historickými, uměleckými a duchovními prvky. Také části cesty v České republice a smíšené česko-německé skupiny poutníků se hlásí k programu.

 

Fotogalerie

Jakobus_BrückeEschlkam_GeraldRichter na web.jpg
Vernisáž výstavy
Vernisáž výstavy
Vernisáž výstavy
Vernisáž výstavy
Vernisáž výstavy