Detail akce | Nejstarší roubené domy

Nejstarší roubené domy

Lučice
30. 4. 2011 – 30. 10. 2011 Skanzen Vysoký Chlumec  
Výstava o nejstarších dochovaných vesnických roubených domech v Čechách od pozdního středověku do konce první třetiny 18. století.

Nejstarší dochované vesnické domy v České republice pocházejí z konce 15. století. Jejich stáří bylo stanoveno dendrochronologickou analýzou dřeva použitého na roubené konstrukce. Dosud nejstarší stojící dům u nás v obci Vitějovice čp. 4 na Prachaticku je datován roky 1490–92, následuje jej dům v obci Saky čp. 2 na Kladensku datovaný rokem 1494. Značného stáří je také dům v obci Lučice čp. 2 na Klatovsku z roku 1556. Dříve byl považován za nejstarší datovaný roubený objekt v českých zemích. Z hospodářských objektů zaslouží zmínku nejstarší dochovaná roubená polygonální stodola z roku 1648 přenesená od usedlosti čp. 7 v Durdicích u Benešova do Muzea lidových staveb v Kouřimi. K nejstarším roubeným objektům vesnické zástavby obcí ve středním Povltaví patřila "Rákosníkova hospoda" čp. 22 v Živohošti z roku 1617, z níž se zachovala jen část stropní konstrukce - jediný stropní trám (ve sbírce Podblanického muzea ve Vlašimi, dnes vystaven v Muzeu historie Vltavy v obci Chotilsko).

Nejstarší doklady vesnického domu na území středních Čech:

 • Saky u Slaného čp. 2, okres Kladno - roubená světnice z nehraněných kuláčů datovaná 1494
 • Zbečno čp. 22 u Křivoklátu, okres Rakovník - vložená roubená komora (sýpka) v polopatře, datovaná 1579-83

Nejstarší doklady objektů lidového stavitelství na ostatním území Čech:

 • Vitějovice čp. 4, okres Prachatice - roubená světnice domu, datována 1490–92 (zatím nejstarší dochovaný objekt tohoto typu v ČR) 
 • Vračovice čp. 2, okres Ústí nad Orlicí - dům s vysokou roubenou světnicí a trojicí oken (s větracím otvorem) ve štítovém průčelí, srub datován 1538
 • Rtyně v Podkrkonoší čp. 53, okres Trutnov - roubený přízemní dům, trámy jizby a strop datovány 1547
 • Lučice čp. 2, okres Klatovy - přízemní roubený dům, srub datován 1556
 • Hoslovice čp. 36, okres Strakonice - mlýn s roubenou částí, strop patra sýpky datován 1568
 • Havlíčkův Brod čp. 2015 - tzv. Štáflova chalupa, strop datován 1569
  Čistá u Litomyšle čp. 171, okres Svitavy - dům s vysokou roubenou světnicí a větracím otvorem, krov datován 1581
 • Expozice lidové architektury Chanovice, okres Klatovy - transferovaný objekt roubené komory, datován 1613

Nejstarší doklady vesnického domu na území Sedlčanska, Sedlecka-Prčicka, Voticka, Benešovska:

 • Bláhova Lhota čp. 5 - mlýn, na kamenném portálu mlýnice datace 150? (v literatuře uváděn letopočet 1509)
 • Žemličkova Lhota čp. 10 - mlýn, na dřevěném profilovaném sloupu mlýnské stolice datace 1600
 • Živohošť čp. 22 (kat. Nahoruby), okres Benešov – bývalá roubená tzv. Rákosníkova hospoda, z níž se dochoval pouze stropní trám s datací 1617 (ve sbírce Podblanického muzea ve Vlašimi, dnes vystaven v Muzeu historie Vltavy v obci Chotilsko).
 • Durdice čp. 7 - roubená polygonální stodola datovaná 1648, přenesená do MLS Kouřim
 • Skanzen Vysoký Chlumec - roubená čtyřboká stodola z usedlosti čp. 2 v Mašově u Petrovic datovaná 1670 (zatím nejstarší objekt muzea)
 • Karasova Lhota čp. 2 - roubený špýchar v nadpraží vchodu do komory v patře datován 1688
 • Přibyšice u Neveklova čp. 4 - celoroubený dům datovaný 1717
 • Hrabří čp. 1 - roubená stodola s vloženou komorou datovanou 1730
 • Skanzen Vysoký Chlumec - roubený dům z Mašova u Petrovic čp. 10, na stropním trámu datován 1739.
 

Fotogalerie

Durdice - roubená polygonální stodola po rekonstrukci v Muzeu lidových staveb Kouřim
Durdice - roubená polygonální stodola z roku 1648 v původním stavu
Vodní mlýn v Hoslovicích
Přibyšice
Vodní mlýn v Bláhově Lhotě
Havlíčkův Brod - tzv. Štáflova chalupa
Z expozice
Z expozice
Přibyšice čp. 4