Detail akce | Navštivte Památník Vojna ve státní svátek 17. listopadu!

Navštivte Památník Vojna ve státní svátek 17. listopadu!

02 - Památník Vojna Lešetice - Exteriér.jpg
17. 11. 2015 Památník Vojna Lešetice  
U příležitosti státního svátku – Dne boje za svobodu a demokracii v úterý 17. listopadu 2015 bude Památník Vojna již tradičně otevřen. Návštěvní doba je od 9 do 16 hodin, poslední prohlídka začíná v 15 hodin.

Památník Vojna v Lešeticích, který je pobočkou Hornického muzea Příbram, bude zpřístupněn veřejnosti také při příležitosti státního svátku v úterý 17. listopadu 2015 od 9 do 16 hodin. Kromě stálých expozic přibližujících problematiku událostí po únoru 1948 a historii uranového hornictví nabízí Památník Vojna ke shlédnutí rovněž dvě nové tematické výstavy. Jedna z nich čerpá z naší nedávné minulosti a má název Diktatura versus naděje a mapuje pronásledování římskokatolické církve v Československu  v letech 1948–1989. Výstavu u příležitosti Roku víry a 1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci s Římskokatolickou farností na Velehradě uspořádaly Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Ústav pro studium totalitních režimů a Hornické muzeum Příbram. Základním záměrem výstavy je jednak zmapování šíře perzekuce církve totalitním režimem v Československu a postižení mocenských nástrojů i konkrétních metod, užívaných k likvidaci církevního, respektive duchovního života společnosti, a způsoby, jak církev těmto tlakům čelila.

Další výstavou v Památníku Vojna je umělecký projekt děl soudobého fotografa a výtvarníka Víta Pavlíka. Ve svých obrazech se oprostil od věcného zobrazování skutečnosti, přesto lze v abstrahovaných tvarech a dynamických tazích štětcem vnímat v jeho tvorbě neoblomnou sílu přírody a touhu po svobodě. Kromě kresby a malby se věnuje také projekční fotografii, o čemž se mohli přesvědčit návštěvníci jeho výstav v České republice, Německu, Rakousku, Francii, USA i jinde a nyní také v Památníku Vojna.