Detail akce | Mezinárodní den památek a sídel

Mezinárodní den památek a sídel

anna-upravna.jpg
17. 4. 2011 Březové Hory, Památník Vojna Lešetice  
Významný den na téma Kulturní dědictví vody; prohlídky březohorských expozic spojených s vodou a všech expozic Památníku Vojna Lešetice za zvýhodněné vstupné.

UNESCO na návrh ICOMOS International (Mezinárodní rada pro památky a sídla) v roce 1982 prohlásilo 18. duben za Mezinárodní den památek a sídel (International Day for Monuments and Sites). Připravuje různé aktivity, jež mají zvýšit povědomí veřejnosti, vlastníků památek a správ měst o kulturním dědictví. V posledních letech náměty zahrnuly široký okruh témat - například historické vesnice, architektonické dědictví 20. století, podvodní kulturní dědictví, hliněná architektura, industriální dědictví, kulturní krajina a přírodní památky, sakrální dědictví a posvátná místa, kulturní dědictví a věda, zemědělské dědictví aj.

Výkonný výbor ICOMOS navrhl k letošnímu dni památek a sídel téma Kulturní dědictví vody.

Hornické muzeum Příbram umožnilo v neděli 17.4. prohlídky březohorských expozic spojených s vodou (Wasserlauf - vodní patro dolu Anna, Vodní štola Anna na dole Vojtěch, Vodní kolo dolu Drkolnov, trasa hornického vláčku) a všech expozic Památníku Vojna Lešetice za zvýhodněné vstupné 10 Kč.

Člověk je s vodou odedávna propojen nejrůznějšími způsoby, což významně ovlivňovalo celou kulturní historii lidstva. Také v oblasti hornictví zastávala voda významné místo a nejinak tomu bylo i v horním městě Příbrami - Březových Horách. Do poloviny 19. století byla téměř jediným energetickým zdrojem pro zajištění těžební a úpravnické činnosti voda, která sloužila k pohonu důlních a úpravenských zařízení i jako součást hutního procesu. Z těchto důvodů byla vodnímu systému věnována velká pozornost. Unikátní komplex vodohospodářských děl březohorských dolů sestávající z báňských rybníků, přívodních struh, přívodních, odvodňovacích a odpadních štol a komor s vodními koly vznikal postupně, byl neustále zdokonalován a vylepšován. Při jeho realizaci bylo využíváno i děl podstatně starších z 15. až 16. století.

Například v lokalitě mezi doly Anna a Vojtěch, v různých obdobích, pracovalo pět vodních kol, která zajišťovala čerpání důlních vod a pohon těžních a úpravenských zařízení. Jediné vodní kolo, obřího průměru 12,4 m, se dochovalo v podzemí dolu Drkolnov. Pochází z roku 1850 a čerpalo z podzemí vodu na základě důmyslné vodní trakce (před zřízením parního pohonu) až do roku 1899. V devadesátých letech 19. století bylo původní dřevěné kolo vyměněno za železné. Poté, až do roku 1961, bylo využíváno k čerpání pitné vody pro město Příbram. V letech 2000 až 2003 došlo k zajištění, rekonstrukci a konzervaci vodního kola, zároveň byly uzpůsobeny turistickým účelům i zdejší podzemní prostory.

ICOMOS

www.international.icomos.org

 

Fotogalerie

vojtech-stabkat.jpg
drkolo.jpg
stola-vodni.jpg