Detail akce | Lidová architektura na Sedlčansku

Lidová architektura na Sedlčansku

Brisejov.jpg
27. 4. 2006 – 9. 6. 2006 Městské muzeum Sedlčany  
Výstava představuje vývoj lidového stavitelství na území středního Povltaví a jihozápadní části středních Čech.

Výstava obsahuje obrazovou dokumentaci i trojrozměrné předměty dotýkající se vývoje lidového stavitelství na území středního Povltaví a jihozápadní části středních Čech, včetně prezentace Muzea vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci.

Při příležitosti konání výstavy Městské muzeum Sedlčany vydalo publikaci Lidová architektura na Sedlčansku, která je k dostání také v Hornickém muzeu Příbram a ve Skanzenu Vysoký Chlumec.

Lidová architektura na Sedlčansku - publikace

 

Fotogalerie

Libíň čp. 4 - průčelí zděného statku s pseudoslohovou výzdobou z doby kolem roku 1900 (foto P. Kříž, 1995)
Obděnice čp. 4 - dům s roubenou světnicí, roubeným špýcharem a kamennou zídkou (foto Městské muzeum Sedlčany, 1974)
Radošovice čp. 33 - štítové průčelí roubeného špýcharu s valenou klenbou (foto P. Kříž, 1995)
Střezimíř čp. 10 - vchod do chléva roubeného domu a prasečí chlívek