Detail akce | Hornické muzeum Příbram je národní kulturní památkou

Hornické muzeum Příbram je národní kulturní památkou

vlada_cr.jpg
28. 5. 2014 – 31. 1. 2015  
Vláda ČR vyhlásila 25 nových NKP, mezi nimiž je i Soubor hornických památek v Březových Horách.

Na základě zákona o státní památkové péči prohlásila Vláda České republiky svým nařízením ze dne 28. 5. 2014 soubor 25 kulturních památek, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, za národní kulturní památky. Mezi nimi je i Soubor hornických památek v Březových Horách, tvořený historickými budovami a důlními díly (včetně podzemí) ve správě Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

Před jejich „povýšením“ do skupiny zhruba 300 národních kulturních památek byly objekty muzea již dříve vyhlášeny kulturními památkami (kterých je evidováno zhruba 40 tisíc) Ministerstvem kultury České republiky jako významné doklady historického vývoje od nejstarších dob do současnosti.

Dosud bylo za národní kulturní památky prohlášeno celkem 272 objektů (naposledy v roce 2010), a to v mnoha různých kategoriích. Nejpočetněji jsou zastoupeny hrady a zámky (86), dále církevní stavby (22 klášterů a 37 kostelů) naopak nejméně objekty lidové architektury a technické památky. Tento dluh se nyní podařilo zčásti vyrovnat. Takřka dvacetileté úsilí Hornického muzea Příbram spolu s jeho předchozím zřizovatelem Okresním úřadem Příbram bylo úspěšně završeno zásluhou Středočeského kraje, současného zřizovatele muzea, který vládě předložil návrh na toto prohlášení.

Hornické muzeum Příbram vzniklo v roce 1886 a je největším muzeem svého druhu v Česku. Zpřístupňuje více než 60 stálých expozic v Příbrami a čtyřech mimopříbramských pobočkách. V loňském roce si jeho expozice prohlédlo téměř 120 tisíc návštěvníků.

Více zde