Detail akce | Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví

ehd_logo.jpg
12. 9. 2015 Březové Hory, Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín, Muzeum Špýchar Prostřední Lhota  
Při příležitosti Dnů evropského dědictví zpřístupní Hornické muzeum Příbram všechny své expozice včetně poboček za zvýhodněné vstupné.

Při příležitosti Dnů evropského dědictví zpřístupní Hornické muzeum Příbram všechny své expozice včetně poboček za symbolické vstupné 5 Kč.

„Žertování o 1000 metrech“ – začátek  v 11 a 14 hodin

Divadelní představení inspirované dosažením 1 000 m svislé hloubky na dole Vojtěch v roce 1875 v podání amatérského souboru Muzejní tyjátr.

Prostřednictvím pracovních listů a nové stálé expozice s tisícimetrovým tématem v těžní věži dolu Vojtěch můžete odhalit, které části děje divadelního představení se mohly skutečně stát a které vznikly z bujné fantazie tvůrců scénáře…


Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí o kulturním dědictví v mezinárodním kontextu.
Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Od roku 1991 se EHD pravidelně konají i v České republice a Hornické muzeum Příbram je každoročně jejich účastníkem. Od roku 1998 je národním garantem EHD Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Partnery jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Prostřednictvím EHD se každoročně otvírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších architektonických, archeologických, technických a sakrálních památek, muzeí, galerií, knihoven i dalších objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Při příležitosti EHD jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce - rozšířené prohlídky, přednášky, koncerty, historické slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy.

Více na www.historickasidla.cz

 

Fotogalerie

sevcin.jpg
Parní těžní stroj dolu Anna.jpg
vojtech.jpg
Vodní kolo v podzemí dolu Drkolnov.jpg
DSC09524.jpg
DSC06622.jpg
vyschlumec01 (2).jpg
krizspychar-retus.jpg
muzeum zlata11.jpg