Detail akce | Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví

ehd.jpg
15. 9. 2012 Hornický skanzen Březové Hory, Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín, Muzeum Špýchar Prostřední Lhota  vhodné pro děti a školy
Při příležitosti Dne památek techniky a průmyslového dědictví.

Součástí letošních Dnů evropského dědictví se stala akce nazvaná Industriální stopy 2012 / Den památek techniky a průmyslového dědictví. Hornické muzeum Příbram v sobotu 15. září nabídlo návštěvníkům netradiční pohled na jinak známé technické památky – pohled očima archeologa roku 3012. V areálu Ševčinského dolu bylo možné si představit, jak budou vypadat muzejní exponáty za 1000 let, kdyby se ponechaly vlastnímu osudu. Kolik informací by nám byly schopny v budoucnu podat o své původní funkci a schopnostech našich předků. Na několika artefaktech návštěvníci poznávali části strojů a zařízení z hornického prostředí a svoje odhady zaznamenávali do připravených kartiček. Za správné odpovědi pak obdrželi drobnou odměnu.

Zároveň Hornické muzeum Příbram připomnělo rekord v hloubení dolu Anna z roku 1941, kdy bylo dosaženo hloubky 1464,3 m. Do poloviny 50. let 20. století se jednalo o nejhlubší šachtu v Československu. K tomuto se podařilo získat unikátní dobový rozhlasový záznam v délce 23 minut popisující tehdejší práci na dole Anna, který byl představen návštěvníkům spolu s informacemi na doprovodných panelech. Zároveň jsme připomněli 180. výročí zaražení jámy Prokop novou instalací figurín horníků v pracovních pozicích v podzemí dolu. Prohlídky se v tento den uskutečnili za zvýhodněné vstupné 5 Kč (včetně poboček muzea).


Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí o kulturním dědictví v mezinárodním kontextu.

Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Od roku 1991 se EHD pravidelně konají i v České republice a Hornické muzeum Příbram je každoročně jejich účastníkem. Od roku 1998 je národním garantem EHD Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Partnery jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Prostřednictvím EHD se každoročně otvírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších architektonických, archeologických, technických a sakrálních památek, muzeí, galerií, knihoven i dalších objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Při příležitosti EHD jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce - rozšířené prohlídky, přednášky, koncerty, historické slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy.

Více na www.shscms.cz/ehd

Mobilní aplikace Mapy.cz

 

Fotogalerie

ilustracni_ehd.jpg
p1017313.jpg
P1017299.jpg
P1017302.jpg
P1017309.jpg
P1017311.jpg
p1017293.jpg
dsc01344.jpg
detail_pistu.jpg
vodni_kolo.jpg
lopatky_vodniho_kola.jpg