Detail akce | Dny evropského dědictví (EHD)

Dny evropského dědictví (EHD)

ehd-logo.jpg
9. 9. 2006 – 10. 9. 2006 Březové Hory - Ševčinský důl, Anenský důl  
Zábavný program se soutěžemi a hrami na hornické téma, zvláštní jízdy důlním vláčkem, mimořádné prohlídky všech muzejních expozic za symbolické vstupné.

V areálu Ševčinského dolu se konalo například rýžování zlata, přetahovaná se žentourem, závod v zatloukání hřebíků, hod do dálky dřevěným pražcem, pošťuchování s permoníkem, hod na cíl z šachetní věže a jiné. V provozu byl také důlní vláček v Prokopské štole Anenského dolu a skluzavka do podzemí dolu Drkolnov. Po oba dny byly umožněny prohlídky muzejních expozic a poboček muzea (Památník Vojna, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum Špýchar Prostřední Lhota a Muzeum zlata Nový Knín) za zvýhodněné vstupné 5 Kč.

Při příležitosti Dnů evropského dědictví zavítalo do Hornického muzea Příbram a jeho poboček téměř dva tisíce návštěvníků.


Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí o kulturním dědictví v mezinárodním kontextu. Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Od roku 1991 se EHD pravidelně konají i v České republice a Hornické muzeum Příbram je každoročně jejich účastníkem. Od roku 1998 je národním garantem EHD Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Partnery jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Prostřednictvím EHD se každoročně otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších architektonických, archeologických, technických a sakrálních památek, muzeí, galerií, knihoven i dalších objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Při příležitosti EHD jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce - rozšířené prohlídky, přednášky, koncerty, historické slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy.

 

Fotogalerie

ehd01.jpg
ehd02.jpg
ehd03.jpg
ehd04.jpg
ehd05.jpg
ehd06.jpg
ehd07.jpg
ehd08.jpg
ehd09.jpg
ehd10.jpg
ehd11.jpg
ehd12.jpg
ehd13.jpg