Detail akce | Diktatura versus naděje

Diktatura versus naděje

foto.jpg
1. 7. 2015 – 22. 11. 2015 Památník Vojna Lešetice  vhodné pro školy
Výstava mapující pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989.

Výstavu u příležitosti Roku víry a 1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci s Římskokatolickou farností na Velehradě uspořádaly Archiv Kanceláře prezidenta republiky a Ústav pro studium totalitních režimů.

Základním záměrem výstavy je jednak zmapování šíře perzekuce církve totalitním režimem v Československu a postižení mocenských nástrojů i konkrétních metod, užívaných k likvidaci církevního, respektive duchovního života společnosti, jednak způsoby, jak církev těmto tlakům čelila.

„Výstava je součástí dlouhodobého výstavního projektu, jehož první část, zachycující 50. léta 20. století, byla veřejnosti představena na podzim roku 2009 v pražském Strahovském klášteře a poté putovala po českých a moravských diecézích. V letech 2011–2012 rozšířil autorský tým její časový záběr o léta šedesátá až osmdesátá a profi loval ji také jako podnět k zamyšlení nad úlohou duchovních tradic v životě národa. Takto byla poprvé představena v listopadu loňského roku na Papežské univerzitě Svatého Kříže v Římě.

Velehradská prezentace představuje závěrečný díl tohoto projektu a je nejen mou povinností, ale především ctí poděkovat touto cestou svým obětavým spolupracovníkům, archivářům, historikům, kněžím, řeholníkům a řádovým sestrám, všem, kteří byli ochotni pomoci, všem, kteří výstavu podpořili. Je zejména jejich zásluhou, že se podařilo tento výstavní projekt realizovat na vysoké odborné úrovni a zároveň i občanským a neziskovým způsobem.“

Vladimíra Vaníčková, kurátorka výstavy

  • Pořadatelé: Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Ústav pro studium totalitních režimů
  • Partnerské instituce: Historický ústav Akademie věd ČR, Národní archiv, Archiv bezpečnostních složek, archivy řeholních řádů a kongregací, Muzeum III. odboje v Příbrami, Arcibiskupství pražské, Arcibiskupství olomoucké, Česká biskupská konference, Centrum Aletti, Římskokatolická farnost Velehrad, Pentacle Consulting, s. r. o.
  • Autorský kolektiv: Mgr. David Lorenc (AKPR), PhDr. Petr Koura (FF UK), Ph.D., PhDr. Alena Nosková (NA), PhDr. Jan Stříbrný (ČKA), doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (HiÚ ČSAV), PhDr. Alena Šimánková (NA), PaedDr. Vladimíra Vaníčková (AKPR), Stanislava Vodičková, DiS. (ÚSTR)
  • Kurátorka: Dr. Vladimíra Vaníčková (Archiv Kanceláře prezidenta ČR)
  • Výstavní panely
  • Nabídka pro školy – Výukový materiál k výstavě: pracovní listy ve čtyřech variantách a metodika a řešení k pracovním listům
  • Prodejní katalog

Výstava je pořádána v rámci běžných prohlídek – platí standardní vstupné otevírací doba.

 

Fotogalerie

foto03.jpg
foto04.jpg
foto05.jpg