Detail akce | Betlémy - křehká krása aneb Vosk a dřevo v betlémářské tradici

Betlémy - křehká krása aneb Vosk a dřevo v betlémářské tradici

vosk.jpg
4. 12. 2008 – 4. 1. 2009 Galerie Františka Drtikola, Zámeček - Ernestinum Příbram  
Tradiční výstava betlémů z Příbramska, doprovodné akce - ukázky prací řezbářů betlémů, lidová řemesla, přednes vánočních písní a koled.

Hornické muzeum opět vystavilo největší historické jesličky ze svých sbírek - Vyskeřské, které se svými sto třiceti osmi figurami a téměř padesáti domky rozestavenými na čtyřmetrové podestě tvořily dominantu první výstavní místnosti.

Dále byl k vidění textilní betlém výtvarnice Jarmily Krausové z Plzně a nový přírůstek do sbírek - betlém tvořený domečky Elišky Drahokoupilové inspirované starou příbramskou architekturou (včetně objektů březohorských šachet) a figurkami "tyroláčky" dobříšského řezbáře Milana Hoška.

Děti zaujal netradiční betlém plný pohádkových postav, který vyřezal František Nejedlý a na výstavu byl zapůjčen z Rožmitálu pod Třemšínem.

Spolek Příbramští betlémáři představil ve třetí místnosti betlémy od současných tvůrců: Pavla Doležala, Pavla Hoška, Stanislava Jeremiáše, Františka Ježka, Miroslava Kožky, Františka Krále, Lucie Markové, Stanislava Melichara, Jiřího Míky, Bohumila Sudy a skříňkové jesličky od betlémářů z Třešti. Po třech letech byl opět vystaven Spolkový betlém s figurkami od členů příbramského spolku. Expozici doplnily vánoční ozdoby z dílen výtvarníků, kteří předvádějí tradiční řemesla v rámci programu Vánoce v hornickém domku. Pro dětské návštěvníky byly připraveny voskové plástve, ze kterých si mohli zkusit vyrobit vlastní svíčku.Ve dnech 20., 21., 27. a 28. prosince předváděl Milan Hošek přímo ve výstavních prostorách řezbu betlémových figurek.


Vosk a dřevo v betlémářské tradici

V dnešní době si jen málokdo uvědomí, že Vánoce dříve nebývaly spojeny výhradně se dřevěným nebo papírovým betlémem. Pomineme-li přítomnost voskových Jezulátek v tradičních betlémech dřevěných, je třeba připomenout, že velmi často, původně zejména v klášterním prostředí, nahrazovalo betlémskou scénu právě jen samotné voskové Jezulátko. Jezulátka různých velikostí bývala adjustována rovněž samostatně v jeslích nebo ve skleněných skříňkách. Později se Jezulátka v malých prosklených skříňkách pravděpodobně stala také zdvořilostními dárky u příležitosti svatby či narození dítěte, jak lze usuzovat z některých netypických adjustací (například spící děcko se založenýma ručkama a v zavinovačce nebo spící děťátko s rukou podloženou pod hlavou a v sukénce). A jsou to především vosková Jezulátka, kterým byla v letošním roce věnována část výstavy příbramských betlémů.

V prostředním výstavním sále Zámečku - Ernestina měli návštěvníci jedinečnou příležitost shlédnout unikátní předměty vyrobené z vosku, které na vánoční výstavu zapůjčila partnerská muzea i soukromí sběratelé. Mezi nejzajímavější exponáty lze bezesporu zařadit barokní skříňkový betlém s voskovými figurami, jednotlivé oblékané betlémové figurky drobných rozměrů s voskovými hlavičkami nebo ojedinělý soubor voskových Jezulátek do jeslí, adjustovaných samostatně či ve skleněných skříňkách. Vystavené předměty pokrývaly časové období od 2. poloviny 18. století až po polovinu 20. století, včetně několika betlémů téměř "moderních".

Z ideového konceptu výstavy některé exponáty zdánlivě vystupovaly. Jelikož vosk bývá nepoučeně, ač s oblibou, zaměňován s tragantem, byly na výstavě představeny artefakty právě z tohoto materiálu. Stylově odpovídaly zpracovávanému tématu - sv. Rodina, betlém, Útěk do Egypta. Zařazeny byly také sloupky, které s námětem výstavy spojuje postava žehnajícího Jezulátka. Prezentované sloupky lze zařadit ke zdvořilostním dárkům v rámci rodinného kruhu, k narození dítěte, ke křtinám. Také ne všechna představená Jezulátka byla nutně určena jako doplněk dřevěných betlémů nebo dokonce jejich plnohodnotná náhrada. Některá pravděpodobně našla uplatnění, podobně jako sloupky, v roli zdvořilostního dárku k narození dítěte, jako upomínka z pouti, votivní dar nebo předmět osobní zbožnosti, zejména řádových sester.

Hornické muzeum na výstavě prezentovalo vybraný soubor voskových Jezulátek do jeslí. Většina z nich představuje výrobky salzburské firmy Weinkamer, která dodávala své zboží do příbramské voskárny V. Dvořáka pod svatohorskými schody. Odtud se Jezulátka dostávala k dalším zákazníkům, ať už místním obyvatelům, spíše však poutníkům přicházejícím na Svatou Horu. Některé z exponátů prošly před výstavou různě náročným restaurátorským zásahem a návštěvníci tak mohli porovnat, nakolik se do dnešních dnů dochované voskové artefakty co do zachovalosti vzájemně liší.

K realizaci výstavy přispěli:

Mgr. Klára Parolková, Mgr. Lenka Blažková, Ph.D., Ján Chvalník, Antonín Švec, Ing. Vladimír Srbek, Roman Abušinov
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. divize Hořovice, Obec Milín.

Na závěr pro potěšení video"živý betlém" v podání členů sdružení Bacria:

Video

 

Fotogalerie

vernisaz01.jpg
vernisaz02.jpg
vernisaz03.jpg
vernisaz04.jpg
vernisaz06.jpg
vernisaz07.jpg
vernisaz08.jpg
hosek-drahokoupilova.jpg
krausova.jpg
nejedly.jpg
vyskersky.jpg
jezule01.jpg
jezule02.jpg
jezule05.jpg
jezule03.jpg
jezule04.jpg
plakat.jpg