Detail akce | Akademie pro přírodu a průmyslovou kulturu Východní Bavorsko - Čechy

Akademie pro přírodu a průmyslovou kulturu Východní Bavorsko - Čechy

DSC07362.jpg
19. 6. 2009  
Hornické muzeum Příbram je partnerem inovativní vzdělávací instituce, jejímž cílem je dosáhnout propojení významných geotopů, biotopů a technických památek a seznámit s nimi veřejnost.

Hornické muzeum Příbram navštívili Peter Wunder a Gerhard Würl, zástupci Akademie pro přírodu a průmyslovou kulturu Východní Bavorsko - Čechy se sídlem v Neunburgu, aby se seznámili s činností muzea, společně s ředitelem muzea Josefem Velflem projednali různé možnosti spolupráce mezi těmito dvěma organizacemi a uzavřeli partnerskou smlouvu. Akademie je institucí zabývající se vzděláváním veřejnosti a snažící se dosáhnout propojení významných geotopů, biotopů a památek z dějin techniky a hospodářských dějin. Kromě spolupráce s příbramským muzeem kooperuje akademie také například s Národním parkem Šumava a Západočeskou univerzitou v Plzni.

Regiony Východní Bavorsko a Čechy spojuje podobná historie ohledně těžby, architektury či přírodního bohatství. Cílem návštěvy bylo vytvoření základů k budoucím setkáním, seminářům, exkurzím a řešení například závažné problematiky rekultivace krajiny po ukončené těžbě. Ze setkání také vyplynul poznatek, že jak v Česku, tak v Německu upadá zájem mladých lidí o tato témata a skladbu návštěvníků muzeí tvoří spíše turisté a školáci než vědci za účelem hlubšího studia.

Více na www.akademie-neunburg.de

 

Fotogalerie

DSC07364.jpg