Detail akce | 26. historická hornická Prokopská pouť

26. historická hornická Prokopská pouť

Šachetní budova dolu Vojtěch z roku 1870, která byla v roce 1875 svědkem dosažení světového prvenství 1 000 m svislé hloubky za pomoci jediného těžního lana.
5. 7. 2015 Březové Hory  vhodné pro děti
26. ročník historické hornické pouti, krojovaný průvod horníků a hutníků s mezinárodní účastí, polní mše, doprovodný program o dějinách hornictví na Příbramsku při příležitosti 140. výročí dosažení světového rekordu 1000 m hloubky dolu Vojtěch.

Největší a nejslavnější česká hornická pouť, kterou doprovázejí různá kulturní vystoupení, kostýmované průvody, dobové scénky, pouťové atrakce a staročeské trhy.

Počátky pouti sahají hluboko do minulosti, kdy příbramští havíři oslavovali svého patrona sv. Prokopa. Tradice pouti byla obnovena v roce 1990 a dnes se jí účastní horníci a hutníci nejenom z České republiky, ale též zástupci partnerských báňských měst, hornických spolků a těžařských organizací z dalších zemí Evropy.

Hornické muzeum Příbram na Březových Horách bude přístupné veřejnosti v neděli 5. 7. 2015 od 9 do 18 hodin. Návštěvníci si mohou prohlédnout jednotlivé industriální objekty s poutavými expozicemi, sfárat do podzemí nebo se projet hornickými vláčky. Součástí akce bude slavnostní zpřístupnění nové stálé výstavy věnované dosažení světového prvenství 1 000 m svislé hloubky dolu Vojtěch roku 1875. Autorem scénáře této expozice je ředitel muzea a historik PaedDr. Josef Velfl, výtvarné řešení zpracoval Ing. Jaromír Kabíček. Stálá výstava obsahuje vedle trojrozměrných předmětů více než 90 dobových dokumentů, z velké části doposud neprezentovaných, a je provázena českými texty a anglickými překlady Ing. Guzel Pakostové. Na její realizaci spolupracovali další odborní pracovníci Hornického muzea Příbram, Ing. Milan Karda a Mgr. Pavel Škácha. Tisk a výrobu zajistila společnost BETA AX Příbram.

Součástí vernisáže expozice je křest nové publikace s názvem Z historie drátěných těžních lan / Zur Geschichte des Drathseils  vydané Märkischer Kreis Altena, SRN v češtině a němčině z autorské dílny Josefa Velfla a kolektivu spolupracovníků (Ulrich Haag, Stephan Sensen). Přibližuje významnou kapitolu v historii hornictví, vynález a aplikaci drátěných těžních lan, bez které by nebylo možné dosáhnout světového prvenství 1 000 m svislé hloubky dolu Vojtěch v r. 1875. Publikace obsahuje 105 vyobrazení z historie i současnosti používání drátěných lan v tuzemsku i ve světě.

 

Slavnostní vernisáže se zúčastnili: poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ing. Václav Zemek, místostarosta Příbrami mgr. Václav Švenda, ing. Helena Štveráková z odboru kultury a památkové péče Středočeského kraje, ing. Miroslav Šťastný – předseda Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, emeritní starosta Spolku Prokop Příbram ing. Chrudoš Fiala, místostarosta tohoto spolku ing. Karel Škvor, perkmistr Cechu příbramských horníků a hutníků Emil Kuchař, cechmistr Cechu hutníků a olovářů  a zástupce Kovohutí Příbram ing. Zdeněk Kunický a ředitel o. z. Správa uranových ložisek, s. p. DIAMO ing. Václav Plojhar. Expozicemi muzea prošlo během pouti 2 000 návštěvníků.

 

PROGRAM

Důl Vojtěch

  • 14.00 – Hornické písně a humorná scénka na téma připomenutí světového rekordu v r. 1875 v podání Cechu příbramských horníků a hutníků
  • 14.20 – Zpřístupnění nové expozice s názvem Světové prvenství 1 000 m svislé hloubky dolu Vojtěch roku 1875 a křest publikace o hornictví

Důl Anna

  • 15.15 – Divadelní scénka „1 000 m svislé hloubky dolu Vojtěch roku 1875 aneb, jak to ve skutečnosti nebylo…“ v úsměvném podání amatérských divadelníků
  • 15.35 – Aleš Hadač, zpěv, kytara a dudy
  • 15.45 – Vystoupení na téma připomenutí světového rekordu v r. 1875 v humorné scénce Cechu příbramských horníků a hutníků
  • 16.05 – Aleš Hadač, zpěv, kytara a dudy
  • 16.15 – Divadelní scénka „1 000 m svislé hloubky dolu Vojtěch roku 1875 aneb, jak to ve skutečnosti nebylo…“ v úsměvném podání amatérských divadelníků

Vstup do expozic muzea symbolická 1 Kč.

Další informace o Prokopské pouti též na www.spolek-prokop-pribram.cz

 

„Muzejní tyjátr“, jak si říká amatérský divadelní soubor složený ze zaměstnanců muzea, sehrál při letošní Prokopské pouti scénku o tom, jak to „nebylo“ s dosažením kilometrové hloubky dolu Vojtěch v roce 1875. Těm, kteří představení propásli, nabízíme videozáznam.

 

Fotogalerie

Z průvodu...
Z průvodu...
Z průvodu...
Z průvodu...
Z vernisáže expozice na dole Vojtěch.
Z vernisáže expozice na dole Vojtěch.
Z vernisáže expozice na dole Vojtěch.
Z vernisáže expozice na dole Vojtěch.
Z vernisáže expozice na dole Vojtěch.
Z vernisáže expozice na dole Vojtěch.
Z vernisáže expozice na dole Vojtěch.
Z vystoupení Muzejního tyjátru.
Z vystoupení Muzejního tyjátru.
Z vystoupení Muzejního tyjátru.
Z vystoupení Muzejního tyjátru.
Z vystoupení Muzejního tyjátru.
Z vystoupení Cechu.
Z vystoupení Cechu.
Z vystoupení Cechu.