Detail akce | 22. historická hornická PROKOPSKÁ POUŤ

22. historická hornická PROKOPSKÁ POUŤ

dsc02443.jpg
26. 6. 2011 Březové Hory  
Tradiční společenská akce s mezinárodní účastí, průvod krojovaných horníků, polní mše, vystoupení hornických hudeb doprovodný program při příležitosti 700. výročí první dochované písemné zmínky o existenci hornictví a hutnictví na Příbramsku.

Největší a nejslavnější česká hornická pouť, kterou doprovázejí různá kulturní vystoupení, kostýmované průvody, dobové scénky, pouťové atrakce, staročeské trhy a občerstvení.

Počátky pouti sahají hluboko do minulosti, kdy příbramští horníci oslavovali svého patrona sv. Prokopa. Tradice pouti byla obnovena v roce 1990 a dnes se jí účastní horníci a hutníci nejenom z České republiky, ale též zástupci partnerských báňských měst, hornických spolků a těžařských organizací z celé Evropy.

Expozice Hornického muzea Příbram na Březových Horách byly přístupné veřejnosti v neděli 26. 6. od 9 do 17 hodin za zvýhodněné vstupné. Návštěvníci si mohli prohlédnout jednotlivé industriální objekty, sfárat do podzemí nebo se projet důlním vláčkem. Od 14 hodin před cáchovnou dolu Anna proběhlo šermířsko-divadelní představení na téma 700. výročí nejstarší písemné zmínky o báňské činnosti na Příbramsku. V rámci oslavy byly též zpřístupněny nové podzemní prostory v areálu dolu Anna na Březových Horách.

Hornické muzeum Příbram, při příležitosti historické Prokopské pouti konané v rámci oslav 700. výročí první písemné zmínky o zpracování rud na Příbramsku, otevřelo v neděli 26. června novou prohlídkovou trasu v podzemí dolu Anna.

Program zaměřený na vzpomínané výročí začal na nádvoří dolu Anna ve 14 hodin šermířsko-divadelním představením skupiny Adorea na téma zvláštních okolností darování tehdejší huti, vybudované na biskupském majetku příbramským měšťanem Konrádem, biskupu Janovi IV. z Dražic. Poté vystoupil se svým programem Cech příbramských horníků a hutníků a následně byla za přítomnosti ing.Václava Plojhara, ředitele Správy uranových ložisek DIAMO, s. p., slavnostně zpřístupněna nová prohlídková trasa podzemím.

Návštěvníci sfárali do hloubky 28 metrů výtahem a poprvé uviděli unikátní komoru, kde pracovalo v 19. století vodní kolo, pohánějící těžní stroje, a z nějž se dochovalo torzo hřídele. Práce na úpravě podzemních prostor pro turistické účely probíhaly ve spolupráci se státním podnikem DIAMO.

Toto historické důlní dílo však není jedinou zajímavostí, kterou Hornické muzeum Příbram nabízí. Denně od 9 do 17 hodin jsou otevřeny i další expozice. Například z dolu Anna se lze vydat 750 m dlouhou štolou zvanou Wasserlauf na nedaleký důl Vojtěch, kde je k vidění kromě monumentálních prostor historické šachetní budovy nejstarší dochovaný parní těžní stroj v ČR. Odtud vede podzemní vodní štola dlouhá 330 m zpět na důl Anna, kde lze absolvovat jízdu hornickým vláčkem Prokopskou štolou k nejhlubší jámě březohorského rudního revíru. Dalším důlním vláčkem se mohou návštěvníci svézt na povrchu z nádvoří nedalekého Ševčinského dolu, který nabízí množství dalších pozoruhodností a expozic, například cennou sbírku minerálů, a otevřena je i vyhlídková věž, na jejíž ochoz vede 96 schodů.

Další informace o Prokopské pouti na www.spolek-prokop-pribram.cz

Připraveno ve spolupráci se státním podnikem DIAMO

DIAMO

 

Fotogalerie

img_1489.jpg
DSC02448.jpg
DSC02453.jpg
DSC02465.jpg
DSC02469.jpg
DSC02476.jpg
DSC02478.jpg
DSC02491.jpg
IMG_1472.jpg
IMG_1476.jpg
IMG_1485.jpg
dsc02439.jpg
IMG_1520.jpg
IMG_1525.jpg
IMG_1555.jpg
IMG_1569.jpg
anna-cachovna.jpg
listina_1311.jpg