Slavnostní premiéra dokumentárního filmu v Památníku Vojna

V neděli 23. 8. 2020 se v Památníku Vojna Lešetice, pobočce Hornického muzea Příbram, konala slavnostní premiéra dokumentárního filmu režiséra Marka Štencla a kolektivu spoluautorů z produkce Story TIME s. r. o. s názvem Třicet plus jedna. Této události se vedle představitelů muzea v čele s ředitelem Josefem Velflem zúčastnila řada hostů.

Za zřizovatele muzea, Středočeský kraj, se zúčastnili hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička a vedoucí Odboru kultury a památkové péče Kateřina Pešatová, která je zároveň autorkou námětu promítaného filmu. Nechyběli také odborní spolupracovníci Radovan Cáder, ředitel Muzea Podblanicka, a Zdeněk Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů.

Datum promítání nebylo zvoleno náhodou. Evropský parlament vyhlásil roku 2008 23. srpen Evropským dnem obětí stalinismu a nacismu. 23. 8. 1939 byl uzavřen pakt Ribbentrop-Molotov neboli pakt o neútočení mezi nacistickým Německem a Svazem sovětských socialistických republik.