Miroslav Šťastný, emeritní perkmistr Cechu příbramských horníků a hutníků a perkmistr Sdružení hornických a hutnických spolků ČR. Zemřel v únoru 2022