SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC
  - Prohlídkové trasy

Prohlídková trasa A – Základní (90 minut):

  • Stodola z Mašova – obytný dům z Arnoštovic, dva špýchary z Počepic, holubník z Pojezdce – obytný dům z Mašova, špýchar z Ratiboře, kolna z Arnoštovic, polygonální stodola z Podolí – obytný dům z Jíví, hospodářský objekt z Olbramovic-Městečka, stodola (seník) z Brd – velký včelín ze Sedlčan, malý včelín ze Semtínku – vodní pila (katr) z Dolní Sloupnice, vodní mlýn z Radešic, obytný dům z Obděnic.

Prohlídková trasa B – Zkrácená (60 minut):

  • Obytný dům z Arnoštovic, dva špýchary z Počepic – obytný dům z Mašova, polygonální stodola z Podolí – vodní pila (katr) z Dolní Sloupnice – vodní mlýn z Radešic.