HORNICKÝ SKANZEN BŘEZOVÉ HORY
  - Doprava

Hornické muzeum Příbram
nám. Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI - Březové Hory
tel.: +420 318 626 307, +420 318 633 138
e-mail: info@muzeum-pribram.cz

Hornické muzeum Příbram se nachází v městské části Březové Hory, asi 2 km západně od centra města Příbrami. Pro návštěvníky cestující motorovým vozidlem je cesta k muzeu vyznačena ze všech příjezdových směrů do města pomocí dopravního značení evropského formátu IS 24b (kulturní a turistické cíle).

Parkoviště pro osobní vozidla je k dispozici u všech tří prohlídkových areálů A, B, C. Parkování autobusů doporučujeme u prohlídkového areálu B "důl Anna", omezeně též u prohlídkového areálu A "Ševčinský důl". Parkování všech vozidel zdarma. Poloha parkovišť je označena na mapce.

UPOZORNĚNÍ PRO AUTOBUSY: Pojedete-li k dolu Anna Husovou ulicí směrem z Prahy, NEODBOČUJTE DOLEVA na parkoviště. Pokračujte dál a na vhodném místě se otočte.