Akce
  - Probíhající a plánované akce

p1010162.jpg
U Kapišosů – vodníci a hastrmani divadelních tůní 1. 12. 2015 – 30. 10. 2016 Březové Hory – hornický domek  vhodné pro děti
Historické loutky, divadelní kulisy a rekvizity s vodnickou tématikou ze sbírek Hornického muzea Příbram a soukromých sbírek.
Manifestační průvod pracovníků Uranových dolů Příbram. Na protest proti okupaci Československa zahájili 22. 8. 1968 stávku a odmítli dodávat uranovou rudu do SSSR.
Ani gram uranu okupantům 5. 1. 2016 – 30. 6. 2016 Památník Vojna Lešetice  vhodné pro školy
Výstava historických dokumentů k událostem z roku 1968 v Příbrami.
Tábor 10. oddílu Junáka z Českych Budějovic v r. 1947. František Zahrádka (druhý zleva) byl v roce 1949 odsouzený na 20 let, z toho v letech 1956 - 1957 vězněný v NPT Vojna a v letech 1957 - 1961 v NPT Bytíz.
Skautská lilie za ostnatým drátem 5. 1. 2016 – 30. 12. 2016 Památník Vojna Lešetice  vhodné pro školy
Výstava přibližuje osudy českého skautského hnutí v době komunistické totality, včetně osudu skauta Vladivoje Tomka, který byl posledním popraveným z politických důvodů u nás.
kresby z vězení.jpg
Kresby z vězení 5. 1. 2016 – 30. 12. 2016 Památník Vojna Lešetice  vhodné pro školy
Výběr z děl akad. sochaře Otmara Olivy vzniklých během vazby ve věznici Plzeň-Bory v letech 1979-1981.
Památník Vojna Lešetice - mříž.jpg
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje 5. 1. 2016 – 30. 12. 2016 Památník Vojna Lešetice  vhodné pro školy
Vystavené dokumenty a fotografie představují životní osudy hrdinů, aktivním způsobem se podílejících na boji proti totalitním zřízením.
trilobití řada.jpg
Jinečtí trilobiti 2. 2. 2016 – 30. 12. 2016 Březové Hory – Ševčinský důl, budova mineralogických sbírek  vhodné pro školy
Trilobiti, králové prvohorních moří, po sobě zanechali detailně fosilizované schránky. Tyto zkameněliny z období kambria nalezené v jinecké lokalitě umožnily studium jejich chování, jehož výsledky prezentuje výstava situovaná v budově mineralogických sbírek.
posta.jpg
Pošta za Velké války – Píšu Vám z fronty… 1. 4. 2016 – 30. 9. 2016 Památník Vojna Lešetice  vhodné pro školy
Výstava představuje vojenskou i civilní část rakousko-uherské poštovní správy během první světové války se zaměřením na Příbramsko. Byla to totiž pošta, která umožnila miliónům vojáků na frontě kontakt se svými blízkými v zázemí.
foto.jpg
Galerie ORBIS PICTUS: EUROPA v roce 2016 1. 4. 2016 – 30. 10. 2016 Památník Vojna Lešetice, Galerie OPE  vhodné pro školy
Přehled vystavujících umělců v roce 2016.
Papírový model - Vojna.jpg
Rozhledny ČR 26. 4. 2016 – 29. 5. 2016 Památník Vojna Lešetice  vhodné pro děti
Výstava papírových modelů rozhleden ČR vytvořených Tomášem Hobzíkem.
krejci b.jpg
U mistra krejčího 30. 4. 2016 – 30. 10. 2016 Muzeum Špýchar Prostřední Lhota  vhodné pro děti a školy
Výstava přibližuje práci krejčích, švadlen, ševců a rukavičkářů na přelomu 19. a 20. století. Řemesla jsou představena pomocí dobových vyobrazení, pracovních nástrojů i hotových výrobků.
dsc05434_upr.jpg
Jarní dny s permoníky 23. 5. 2016 – 28. 5. 2016 Březové Hory – Anenský důl  vhodné pro děti a školy
Březohorské podzemí ožívá jako za starých časů, a to nejen prací havířů. Zjevují se tu i skřítci permoníci v čele s mocným Permonem, aby horníkům pomohli v jejich tvrdé práci nebo je pozlobili nějakou rošťárnou. Zábavný i naučný interaktivní program pro děti.
husaři.jpg
Husaři jedou 1. 6. 2016 – 30. 10. 2016 Skanzen Vysoký Chlumec  vhodné pro děti a školy
Výstava prezentuje lidové umění zobrazující vojáky: k vidění bude kolekce hraček, perníkových forem, písemných záznamů lidových písní z 19. století, vztahujících se k prusko-rakouské válce r. 1866 a jejím dopadům v příbramském regionu.
Kachle.jpg
Císařův kamnář… aneb kachlová kamna od středověku k novověku na Příbramsku 1. 6. 2016 – 30. 10. 2016 Chotilsko, Drtinova galerie v Chotilském muzeu  vhodné pro školy
Výstava zpřístupní bohatý fond kachlů, uložený v archeologické sbírce Hornického muzea Příbram. Prezentovány budou výhradně nálezy, pocházející z příbramského okresu.
muzeum zlata03 bc.jpg
Muzejní noc v Muzeu zlata Nový Knín 4. 6. 2016 Muzeum zlata Nový Knín  vhodné pro děti
Noční prohlídky historického objektu Mincovny, v níž kdysi perkmistr vykupoval od těžařů zlato.
titulni.jpg
Hrách a kroupy 4. 6. 2016 Skanzen Vysoký Chlumec  vhodné pro děti
Komentovaná prohlídka interiérů obytných stavení nabídne detailní pohled do kuchyně, spíže i na jídelní stůl české vesnice.
Bez názvu.jpg
Pohádkový Knín 5. 6. 2016 – 19. 6. 2016 Muzeum zlata Nový Knín  vhodné pro děti
Výstava kreseb Pavlíny Issis Strnadové zobrazujících pohádkové bytosti. Zahájení proběhne v rámci Muzejní noci 4. 6. 2016.
Návštěvníci
16. evropský den horníků a hutníků a 20. setkání hornických měst a obcí ČR 10. 6. 2016 – 12. 6. 2016 Hornický skanzen Březové Hory  
Akce je součástí celoročních oslav, při kterých si královské horní město Příbram připomene 800. výročí existence první písemné zmínky z roku 1216.
pribram.jpg
Zmizelá Příbram 11. 6. 2016 – 30. 12. 2016 Březové Hory – důl Vojtěch  
Výstava historických fotografií částí města, které se v průběhu let změnily k nepoznání, doplněná o první prezentaci archeologických nálezů objevených v průběhu rozsáhlé rekonstrukce náměstí T.G.M. v letech 2011–2012.
foto.jpg
Pietní mše k uctění Dne památky obětí komunistického režimu 23. 6. 2016 Památník Vojna Lešetice  
Den památky obětí komunistického režimu byl symbolicky vyhlášen k uctění JUDr. Milady Horákové, odsouzené ve vykonstruovaném monstrprocesu za údajnou velezradu a špionáž k trestu smrti, vykonaném dne 27. června 1950.
Dům kultury v Ostrově.jpg
SORELA. Socialistický realismus v architektuře 1. 7. 2016 – 4. 9. 2016 Památník Vojna Lešetice  vhodné pro školy
Výstava představující jeden z architektonických stylů totalitního období.
03 - Hornické muzeum Příbram - Prokopská pouť.jpg
27. historická hornická Prokopská pouť 3. 7. 2016 Březové Hory  vhodné pro děti
27. ročník historické hornické pouti, krojovaný průvod horníků a hutníků s mezinárodní účastí, polní mše, bohatý doprovodný program.
Plzeňský malý lidový soubor.jpg
Folklorní den 16. 7. 2016 Skanzen Vysoký Chlumec  
Vystoupení Plzeňského malého lidového souboru od 14:00 do 16:00 ve Skanzenu Vysoký Chlumec.
42_DSC04546_u.jpg
Den řemesel 20. 8. 2016 Skanzen Vysoký Chlumec  vhodné pro děti
Představení tradičních řemesel spojených s venkovským hospodářstvím a lidovým stavitelstvím.
Manifestační průvod pracovníků Uranových dolů Příbram. Na protest proti okupaci Československa zahájili 22. 8. 1968 stávku a odmítli dodávat uranovou rudu do SSSR.
Ani gram uranu okupantům 6. 9. 2016 – 30. 12. 2016 Památník Vojna Lešetice  vhodné pro školy
Výstava historických dokumentů k událostem z roku 1968 v Příbrami.
ehd_logo.jpg
Dny evropského dědictví 10. 9. 2016 Hornické muzeum Příbram, Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín, Muzeum Špýchar Prostřední Lhota  vhodné pro děti
Významný den, komentované prohlídky expozic a běžně nepřístupných prostor. Spolupráce s Cechem příbramských hutníků a olovářů a s Kovohutěmi Příbram nástupnická, a. s. na programu pro účastníky tradičního Běhu Kovohutěmi.
P9254935.jpg
Pochod za Jakubem Krčínem 24. 9. 2016 Skanzen Vysoký Chlumec  vhodné pro děti
Turistický pochod poutníků ke hrobce slavného rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan v Obděnicích.
foto.jpg
Den věží a rozhleden 28. 9. 2016 Březové Hory – Ševčinský a Vojtěšský důl, Památník Vojna Lešetice  vhodné pro děti
Návštěvníci mají možnost vystoupat na těžní věže Ševčinského a Vojtěšského dolu v Příbrami - Březových Horách a na vyhlídkovou věž Památníku Vojna Lešetice za symbolické vstupné 1 Kč.
Den s permoníky 1b.jpg
Podzimní dny s permoníky 7. 10. 2016 – 8. 10. 2016 Březové Hory – Anenský důl  vhodné pro děti a školy
Březohorské podzemí ožívá jako za starých časů, a to nejen prací havířů. Zjevují se tu i skřítci permoníci v čele s mocným Permonem, aby horníkům pomohli v jejich tvrdé práci nebo je pozlobili nějakou rošťárnou. Zábavný i naučný interaktivní program pro děti.
stck.jpg
Den Středočeského kraje 28. 10. 2016 Hornické muzeum Příbram, Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín, Muzeum Špýchar Prostřední Lhota  vhodné pro děti
Při příležitosti státního svátku a Dne Středočeského kraje jsou expozice muzea otevřeny za zvýhodněné vstupné.
DSC6210bcc2.jpg
Havířské šprýmování 28. 10. 2016 Březové Hory – Ševčinský důl  vhodné pro děti
Při příležitosti státního svátku a Dne Středočeského kraje je v areálu Ševčinského dolu na Březových Horách připraven zábavný program pro děti i dospělé inspirovaný prací, běžným životem i radovánkami březohorských havířů.
znak 000.jpg
Novoknínské dýňování 29. 10. 2016 Muzeum zlata Nový Knín  vhodné pro děti
Výroba originálních lampiček z dýní a tvořivá dílna pro děti. Návaznost na tradici s kořeny ve starém keltském svátku slaveném mj. v nedalekém oppidu Hrazany, které je považováno za jedno z nejvýznamnějších keltských center u nás.
Vánoční výstava.jpg
Vánoční prodejní výstava 21. 11. 2016 – 3. 12. 2016 Muzeum zlata Nový Knín  vhodné pro děti
Prodejní výstava, z níž si návštěvníci vedle typických vánočních propriet (věnce, svíčky, ozdoby aj.) odnesou také sváteční náladu.
betlém..jpg
Výstava betlémů v Muzeu zlata Nový Knín 21. 11. 2016 – 10. 12. 2016 Muzeum zlata Nový Knín  vhodné pro děti a školy
Betlémy současných regionálních tvůrců včetně výjimečného perníkového betlému vystavené v budově bývalého perkmistrovského úřadu.
U06_DSC01626.jpg
Příbramské betlémy 9. 12. 2016 – 8. 1. 2017 Galerie Františka Drtikola, Zámeček – Ernestinum, Příbram  vhodné pro děti a školy
Tradiční výstava představující příbramské hornické betlémy, pokaždé v jiném světle a jiných souvislostech. Výstavu prezentovanou v Galerii Františka Drtikola připravuje Hornické muzeum Příbram.
01 - Hornické muzeum Příbram - Vánoce v hornickém .jpg
Vánoce v hornickém domku 12. 12. 2016 – 22. 12. 2016 Březové Hory – hornický domek  vhodné pro děti a školy
Vánoční atmosféra v typickém hornickém obydlí. Vůně pečiva, lidové popěvky, tradiční výzdoba i um tvůrců lidových řemesel. Návštěvníci si mohou vše vlastnoručně vyzkoušet a přenést se tak do role členů hornické rodiny, která se připravovala na příchod Štědrého dne.
DSC_0487upravena.jpg
Vánoční šichta v Prokopské štole 12. 12. 2016 – 22. 12. 2016 Březové Hory – důl Anna  vhodné pro děti a školy
Víte, že v dolech se pracovalo i na Štědrý den? Jak taková vánoční šichta vypadala, je možné vidět a zažít v Prokopské štole na dole Anna. Nebude chybět ani jízda důlním vláčkem.