Detail akce | Nejnovější mineralogické přírůstky do sbírek muzea

Nejnovější mineralogické přírůstky do sbírek muzea

Galenit z Bohutína.jpg
29. 1. 2018 – 28. 12. 2018 Březové Hory – Ševčinský důl, budova mineralogických sbírek  vhodné pro školy
Výstava představuje nejzajímavější mineralogické přírůstky do muzea za posledních 5 let.

Příbram je mineralogicky světově proslulou lokalitou. Mineralogická sbírka Hornického muzea Příbram má velmi kvalitní základ v bývalé sbírce Rudných dolů Příbram. Horší je situace v případě minerálů z uranového revíru. Kolekce bohužel nedosahuje úrovně kolekce sousedního březohorského revíru, nepodává ucelený obraz mineralogie této lokality světového významu. Proto je naším hlavním cílem zejména doplnění minerálů uranového revíru. Tímto bychom chtěli poděkovat sběratelům a obchodníkům z minerály, kteří s námi dlouhodobě spolupracují a pomáhají nám zvládnout tento nelehký úkol.

Výstava je pořádána v rámci běžných prohlídek – platí standardní vstupné a běžná otevírací doba.