Hornické muzeum Příbram
je partnerem projektu

Muzeum historie Vltavy
muzeum balonového létání a informační centrum

V únoru roku 2010 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schválil projekt "Rekonstrukce stáje a stodoly na muzeum historie Vltavy, muzeum balonového létání a informační centrum" (CZ.1.15/2.2.00/35.00765) k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy. Příjemcem dotace je Obec Chotilsko. Projekt podle návrhu architektů Marka Falcníka a Martina Kulštejna byl realizován v období červenec 2010 až květen 2011. Slavnostní otevření nových výstavních prostor s informačním centrem pro veřejnost proběhlo 5. 7. 2011. Záměrem obce Chotilsko je doplnit nabídku poznávacího cestovního ruchu na svém území, poskytovat turistům potřebné informace o místních zajímavostech a tím oslovit nejen stávající návštěvníky této oblasti, ale přilákat na své území i nové turisty, včetně zahraničních.

Nové výstavní prostory v Chotilsku dokončeny

Téměř po roce stavebních prací byla dokončena rekonstrukce bývalých hospodářských budov na návsi obce Chotilsko. V nových prostorách vzniklo muzeum historie Vltavy s památníkem místního rodáka prof. Františka Drtiny, muzeum balonového létání a informační centrum. Expozice tak vhodně doplní a rozšíří nabídku muzeí v historicky významném a v současné době hojně navštěvovaném středním Povltaví. Turistické informační centrum pak poskytne návštěvníkům dostatek informací o zajímavostech regionu. Rekonstrukce věkem sešlých objektů je také první vlaštovkou v plánované revitalizaci celé chotilské návsi.

Hornické muzeum Příbram je partnerem tohoto projektu. Dalšími partnery jsou Český balonový svaz a České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební. Po realizaci projektu bude v provozní fázi naše spolupráce na projektu pokračovat hlavně při organizaci výstav a přípravě a zajištění muzejních exponátů v části objektu muzea historie Vltavy.


Hornické muzeum Příbram
nám. Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI - Březové Hory
tel.: +420 318 626 307, +420 318 633 138
fax: +420 313 120 625
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
http://www.muzeum-pribram.cz

homepage